Nasi prowadzący

Jarosław Chybicki

Head of  ICAS Akademia

Jest psychologiem i trenerem Z 25 letnim doświadczeniem. Współpracuje z wieloma firmami, które skoncentrowane są na rozwoju kompetencji budujących i wzmacniających dobrostan psychiczny i efektywność pracy. Realizuje projekty rozwojowe poprzez coaching, krótkie formy szkoleniowe i rozbudowane programy rozwojowe.
Podejście wertykalne wykorzystuje w trakcie zajęć na studiach podyplomowych, podczas indywidualnej pracy rozwojowej z menedżerami, a także rozwijając firmy i organizacje, aby stały się bardziej otwarte, bardziej zaawansowane i lepiej radziły sobie w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor Mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI).
Prowadził zajęcia m. in. na: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Gdańskiej, SWPS, Uniwersytecie Gdańskim, Wyższej Szkole Bankowej. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania i przywództwa, w tym dotyczących zarządzania integralnego, zarządzania przez wartości, psychologii pozytywnej w biznesie, uważności w pracy. Aktywista społeczny, członek dwóch stowarzyszeń koncentrujących się na rozwoju osobistym i zawodowym. Prywatnie pasjonat fotografii.
Autor książek: „Skup się! Trening mindfulness dla zestresowanych pracą” i „Jak przeganiać chmury, które zasłaniają niebo. Uważna fotografia.” Współautor: „HR Biznes Partner”. Autor wielu kursów online.

Beata Gralińska

Jest psychologiem i trenerem grup szkoleniowych z 25 letnim doświadczeniem. W roku 2004 założyła firmę Coaching Way, by rozwijać kompetencje zawodowe klientów (rozwój horyzontalny). Wspiera ich działania zespołowe i życie osobiste w coachingu indywidualnym, na warsztatach i treningach grupowych.
Obecnie pracuje w projektach poświęconych rozwijaniu meta-kompetencji: Innowacyjności osobistej, Samodzielności i Zaangażowania ludzi w zespołach. Zachęca klientów do przejęcia Odpowiedzialności za środowisko pracy i Relacje zawodowe. W wertykalnym podejściu do rozwoju, pracuje nad strategicznymi dyspozycjami, które sprzyjają przyjmowaniu szerokiej perspektywy, nadawaniu nowego znaczeni swojemu doświadczeniu, a dzięki temu zdolności radzenia sobie ze złożonymi i nieprzewidywalnymi sytuacjami.
Doświadczenie życia, studiów i podróży w Norwegii, Anglii i USA pomaga jej we współpracy z globalnymi firmami. Zna język angielski i norweski, mieszka i pracuje na Wybrzeżu. Zajmuje się też jazdą konną i działaniami na rzecz ochrony praw zwierząt.

Mikołaj Markiewicz

Twórca metody Trening Widzenia®, psycholog, trener i terapeuta wzroku. Usprawnianiem widzenia zajmuje się od ponad 39 lat. Pracuje w Polsce, Europie Zachodniej i w USA. Jest członkiem Association of Vision Educators. Od 1995 roku kieruje Instytutem Treningu i Terapii Widzenia, w ramach którego prowadzi szkolenia, warsztaty i kilkudniowe obozy.

Mikołaj Markiewicz jest pionierem rozwijania profilaktyki krótkowzroczności w Polsce. Popularyzuje metody dbania o kondycje i zdrowie oczu oraz techniki usprawniania wzroku. Udziela wywiadów w prasie, radiu i telewizji, jest autorem m.in. 15-odcinkowego filmu telewizyjnego, prezentującego ćwiczenia wzroku dla dzieci. Był współorganizatorem pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej profilaktyki krótkowzroczności w Ministerstwie Edukacji Narodowej w marcu 2015 roku „Wzrok a trudności szkolne – wyzwanie XXI wieku”.

Rozwija współpracę międzynarodową w tym zakresie. W 2009 roku podczas International Confe rence for Holistic Vision w Spa w Belgii powołał International Committe for School Myopia Issues (Międzynarodowy Komitet do Spraw Krótkowzroczności Szkolnej). W skład tej grupy weszło kilkunastu trenerów widzenia z 13 krajów Europy i obu Ameryk). Celem działań komitetu jest wprowadzenie do przedszkoli i szkół prostych ćwiczeń zapobiegających epidemii wad wzroku.

Mikołaj Markiewicz zajmuje się również poprzez Trening Widzenia rehabilitacją zaburzeń wzroku osób słabo widzących i niewidomych. Współpracował z Polskim Związkiem Niewidomych.

Stale rozwijającym się obszarem jego działalności jest również sport. W 1999 roku pracował nad poprawą wybranych aspektów wzroku zawodników Narodowej Męskiej Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej. Jest współautorem książki „Percepcja wzrokowa w grach sportowych, podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne” wydanej w 2016 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie trenuje 70 juniorów w jednym z polskich klubów piłki nożnej.

dr Aneta Chybicka

Psycholog, trener, coach. Założycielka firmy Culture4grow. Od 24 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm i przedsiębiorstw oraz konsultingiem. Certyfikowany Coach ICC. Były pracownik naukowy Instytutu Psychologii UG. Autorka wielu publikacji naukowych i  popularnonaukowych (m.in. książki: Otwarty umysł tworzy, Skuteczny menadżer, Psychologia twórczości grupowej, Zaplanuj swoje szczęście).

Od siedemnastu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm i przedsiębiorstw oraz konsultingiem. Certyfikowany Coach ICC. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia grup warsztatowych (rekomendacje I stopnia) rozwijających umiejętności psychospołeczne oraz form treningowych (rekomendacje II stopnia). Certyfikowany Mistrz i  Praktyk NLP (International NLP Association). Specjalista z zakresu technik grupowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, efektywnej współpracy grupowej, moderator wewnątrzfirmowych grup rozwiązujących problemy. Pracownik naukowy Instytutu Psychologii UG (specjalizuje się w badaniach związanych z płcią i kulturą, specjalista psychologii międzykulturowej). Autorka wielu publikacji naukowych i  popularnonaukowych (m.in. książki: Otwarty umysł tworzy, Psychologia twórczości grupowej, Kobieta w Kulturze, Culture and Gender – an intimate relation). Stworzyła autorski model zarządzenia kompetencjami, który z powodzenie wdrożyła w kilku dużych firmach o profilu finansowym. 

Prywatnie mama trzech synów – Łukasza, Jasia i Andrzeja. Bardzo lubi podróżować, bo to stwarza możliwości poznawania siebie w nowych kontekstach. Czas wolny spędza aktywnie: nurkuje, żegluje, jeździ na nartach, uprawia wspinaczkę górską.  

Notariusz Jacek Wrona 

Prawnik, notariusz z 20 letnim doświadczeniem, właściciel Kancelarii Notarialnej w Sopocie. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 

Katarzyna Poszewiecka

Koordynatorka Projektów, Specjalistka ds. HR, Trenerka

Psycholog, trener. Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny potencjału zawodowego pracowników, badaniu poziomu kompetencji i udzielaniu informacji zwrotnych. Doskonale identyfikuje potrzeby rozwojowe, wskazuje ścieżki rozwoju i karier. Specjalizuje się w sesjach Assessment/Development Center.

Koordynuje interaktywne platformy rozwojowe, prowadzi indywidualne konsultacje rozwojowe oraz szkolenia z zakresu rozwoju i podnoszenia poziomu szczęścia w życiu. Celem prowadzonych przez nią ćwiczeń i treningów jest rozwój osobisty i zawodowy, poprawa efektywności działania oraz satysfakcji i zadowolenia z życia. Do jej ulubionych zagadnień należą kreatywne działanie, odkrywanie potencjałów, poczucie szczęścia w życiu i szeroko pojęta zimna. A praca z ludźmi to jej pasja.