Przeramowanie

Znajdując się w trudnej sytuacji możemy dostrzegać wyłącznie negatywne aspekty. Nasz umysł doskonale wskazuje wszystkie możliwe czarne scenariusze i przewiduje najgorszy możliwy rozwój wypadków. Dzięki temu możemy zawczasu zareagować na zagrożenia. Jednak przy okazji tracimy z pola widzenia wszystkie pozytywne elementy. Przeramowanie polega na tym, aby niejako zmusić się do zauważenia pozytywnych aspektów trudnej sytuacji czy nawet trudnych myśli.

 

Na przykład w myśl: „Bliskie mi osoby mogą mieć poważne problemy zdrowotne, a nawet mogą umrzeć” pokazuje nam jasno, kto jest nam bliski, daje szansę na pogłębienie relacji z tymi osobami, większej dbałości o te osoby. Trudne sytuacje i myśli jednoznacznie pokazują, co jest dla nas w życiu ważne.

Przeramowanie polega na tym, aby do myśli: „Martwię się o moich bliskich” dodać: „Bo bardzo mi na nich zależy i decyduję się zadbać o lepsze relacje z nimi.” W tym wypadku chodzi o poszukanie jakie wartości są dla mnie ważne i realizowanie tych wartości w trudnej sytuacji.

 

W przeramowaniu pomocne mogą być pytania:

 

  • Jakie są pozytywy aktualnej sytuacji?
  • Co dobrego może z tego wyniknąć?
  • Jak mogę wykorzystać tę sytuację dla siebie?
  • Za co mogę być wdzięczny(a) za to, co się dzieje?
  • Jakie wartości są dla mnie ważne i jak je mogę realizować?

Rory Sutherland: Perspektywa jest wszystkim

 

Okoliczności naszego życia mogą mieć mniejsze znaczenie niż to, jak je postrzegamy, mówi Rory Sutherland. Na TEDxAthens przedstawia przekonujący argument na temat tego, jak przeformułowanie jest kluczem do szczęścia.

FRAGMENT WEBINARIUM