SKALA STRESU

SKALA STRESU HOLMES I RAHE

Wybierz stresujące wydarzenia z Twojego życia, aby oszacować ryzyko choroby.

Czas wypełniania 2 minuty.

SKALA STRESU HOLMES'A I RAHE'A

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, dwaj psychiatrzy – Thomas Holmes oraz Richard Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, która określa, jakie jest ryzyko choroby osób, które miały w ostatnim roku trudne wydarzenia. Każdy może sprawdzić, jakie jest ryzyko zapadnięcia na chorobę w efekcie przeżywanego stresu. Wystarczy zliczyć punkty przypisane do stresorów, jakich byliśmy ofiarami w ciągu ostatniego roku i zsumować ich liczbę, aby poznać statystyczną szansę wystąpienia choroby w ciągu kolejnych dwóch lat.

Z badań Holmesa i Rahe’a wynika interesująca zależność statystyczna pomiędzy stresorami, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę.

1.Wybierz zdarzenia, jakie miały miejsce w Twoim życiu w ciągu ostatniego roku.