STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ


Warning: opendir(//wp-content/uploads/h5p/libraries/H5P.PersonalityQuiz-1.0): failed to open dir: No such file or directory in /wp-content/plugins/h5p/h5p-php-library/h5p-default-storage.class.php on line 510

Warning: Unable to open directory //wp-content/uploads/h5p/libraries/H5P.PersonalityQuiz-1.0 in /wp-content/plugins/h5p/h5p-php-library/h5p-default-storage.class.php on line 512

MÓJ STYL KOMUNIKOWANIA SIĘ

Celem tego kwestionariusza jest ustalenie, jaki jest Twój styl komunikowania się z innymi. W kwestionariuszu umieszczono 19 czwórek przymiotników. Wybierz co Cię najlepiej charakteryzuje z poniższych zestawów przymiotników. Każdy z tych zestawów najlepiej opisuje przymiotnik wyróżniony.
Naciśnij „ZACZYNAMY” na pierwszej stronie kwestionariusza. Następnie wybieraj preferowaną przez Ciebie odpowiedź.

Czas wypełnienia ok 5 minut.


PRZEJDŹ DO KWESTIONARIUSZA


INTERPRETACJA

EKSPRESJA

SILNE STRONY

 • spontaniczność
 • elokwencja, barwność wypowiedzi
 • umiejętność przekonywania
 • działanie intuicyjne
 • emocjonalność
 • motywowanie innych
 • skupianie się na ogółach
 • poszukiwanie osobistego kontaktu
 • ekstrawersja

SŁABSZE STRONY

 • ślepy entuzjazm
 • tendencje do przesady, wyolbrzymiania
 • pomijanie detali
 • generalizacja
 • brak kontroli nad czasem
 • nadmierna dramatyczność
Działanie

SILNE STRONY

 • niezależność
 • pewność siebie
 • kontrolowanie, branie odpowiedzialności
 • skupianie się na efektach
 • pragmatyzm
 • rywalizacja / współzawodnictwo
 • energia
 • konsekwentne zmierzanie do celu
 • odporność na stres

SŁABSZE STRONY

 • niechęć do słuchania innych
 • niecierpliwość
 • skłonność do dominacji
 • przedkładanie efektów nad uczucia
 • nie przyjmowanie rad

Porządkowanie

SILNE STRONY

 • podejmowanie decyzji w oparciu o fakty
 • skupianie się na szczegółach
 • precyzja, analityczność
 • zorientowanie na zadanie
 • dążenie do celów wyznaczonych przez uprawnione autorytety
 • zdyscyplinowanie, dobra organizacja
 • spokój i racjonalne podejście

SŁABSZE STRONY

 • przesadne skupianie się na detalach
 • brak syntezy, zapominanie o ogółach
 • obawa przed osobistym „odsłonięciem”
 • zbyt lapidarne wypowiedzi
 • brak osobistego zaangażowania
 • odwlekanie decyzji
 • unikanie ryzyka

Harmonia 

SILNE STRONY

 • aktywne słuchanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • skupianie się na uczuciach innych
 • cierpliwość
 • osobiste relacje
 • udzielanie pomocy i wsparcia
 • budowanie zaufania

SŁABSZE STRONY

 • nieasertywność
 • przecenianie znaczenia emocji
 • unikanie wyrażania emocji
 • unikanie konfliktów
 • podporządkowywanie się innym
 • zatrzymywanie opinii dla siebie