Czy dbam o siebie

Odpowiedz na poniższe pytania. Pomyśl o ostatnich dwóch dniach. Czy w ciągu ostatnich dwóch dni robiłeś/robiłaś, to co znajduje się w pytaniu?
1.Czy myślałem/myślałam o sobie pozytywnie?
2.Czy spożywałem/spożywałam posiłki regularnie?
3.Czy dbałem/dbałam o higienę?
4.Czy porównywałem/porównywałam moje prawdziwe życie do innych osób napędzając negatywne myśli?
5.Czy mam wystarczająco dużo snu?
6.Czy jakkolwiek zadbałem/zadbałam moje ciało dzisiaj?
7.Czy mam związek z kimś, kogo kocham?
8.Czy spędziłem/spędziłam dziś czas na świeżym powietrzu?