Mapa asertywności w pracy

Czym jest asertywność?

Asertywność to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców. Teoria asertywności jest oparta na założeniu, że każda jednostka posiada pewne podstawowe prawa. W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznawanych wartości. Ludzie asertywni potrafią też powiedzieć „nie” bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Asertywność jest zatem umiejętnością kluczową, kiedy trzeba oprzeć się naciskom m.in. w sprawie alkoholu i narkotyków.

Podstawowe wiadomości o asertywności

Asertywność, to umiejętność, a nie etykietka, którą można przyklejać ludziom. To zachowania a nie ludzi możemy określać jako „agresywne” czy „asertywne”.
Asertywność jest czasami mylona z agresją. W przypadku zachowań agresywnych sytuacje są postrzegane w kategoriach „ja wygrywam – ty przegrywasz”. Ton głosu w zachowaniu agresywnym różni się od tonu głosu w zachowaniu asertywnym – często bywa hałaśliwy, pobrzmiewa w nim pogróżka lub sarkazm. Towarzyszy mu odpowiednie zachowanie niewerbalne: mierzenie rozmówcy wrogim spojrzeniem, grożenie palcem, naruszanie granicy przestrzeni prywatnej. Często myli się również pojęcia złości i agresji. Złość jest uczuciem, agresja zaś sposobem wyrażania złości. Złość może być obecna także w zachowaniach uległych i agresywnych. W tych pierwszych kumuluje się i może później wybuchnąć w postaci agresji. W tych drugich jest wyrażana jako otwarty komunikat, np. „Jestem na Ciebie zły”, i dzięki temu uświadamiana rozmówcy.

1.Czy zdarza ci się odmówić współpracownikom gdy nie masz ochoty wykonywać dodatkowej pracy.
2.Czy wahasz się oddać do reklamacji towar, nawet jeśli jest najwyraźniej wadliwy.
3.Jeśli dowiadujesz się, że ktoś ze współpracowników obmawia cię po kryjomu, czy zwracasz mu na to uwagę.
4.Czy masz wrażenie, że inne osoby w pracy mają tendencje do wykorzystywania ciebie.
5.Czy masz kłopoty z udzieleniem odmownej odpowiedzi klientowi, który domaga się dużych ustępstw z Twojej strony.
6.Czy jesteś w stanie poprowadzić spotkanie z grupą nowych współpracowników.
7.Czy sprawia ci trudność utrzymywanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy z klientem.
8.Czy sprawia Ci trudność podjęcie luźnej rozmowy z ważnym kontrahentem.
9.Czy lubisz z własnej inicjatywy proponować podjęcie przez zespół nowych zadań.
10.Czy otwarcie dążysz do awansu.
11.Gdy ktoś Cię chwali za osiągnięcia, czy wiesz jak się zachować.
12.Czy często zdarza Ci się chwalić publicznie Twoich współpracowników.
13.Gdy ktoś krytykuje Twoją pracę, czy wiesz jak się zachować.
14.Czy masz trudności w krytykowaniu pracy Twoich współpracowników.
15.Gdy klient Cię obraża, czy potrafisz skutecznie zareagować.
16.Czy potrafisz zwrócić się do mało Ci znanego pracownika o potrzebną Ci pomoc.
17.Czy potrafisz prosić o przysługi swoich wspólników i współpracowników.
18.Czy potrafisz zachować spokój gdy ktoś negatywnie odpowie na Twoją prośbę o pomoc.
19.Czy czujesz się zobowiązany do odwzajemniania przysług.
20.Czy potrafisz prosić o podwyżkę.
21.Jeśli rozmawiając z kimś z pracy zauważasz, że masz odmienne zdanie, czy zwykle decydujesz się wyrazić swój pogląd.
22.Czy często czujesz, że masz kłopoty z obroną własnego zdania
23.Czy na zebraniu jesteś w stanie wyrazić swe odmienne od większości zdanie.
24.Gdy ktoś przeszkadza Ci swoim zachowaniem, czy potrafisz zwrócić mu na to uwagę w nieurażający sposób.
25.Czy potrafisz zwrócić uwagę klientowi gdy ten zachowuje się niestosownie.
26.Jeśli masz odmienne zdanie niż przełożony, czy wyrażasz je otwarcie.
27.Czy zdarza Ci się rezygnować z własnych interesów z obawy przed reakcją szefa.
28.Czy zdarza Ci się obmawiać szefa za jego plecami.
29.Czy jesteś w stanie odmówić przełożonemu gdy jego żądania są bezzasadne.
30.Czy czujesz się swobodnie w kontaktach towarzyskich z Twoim szefem.
31.Czy zdarza Ci się kończyć zdania za inne osoby.
32.Czy zdarza Ci się używać gróźb by zmusić innych do zrobienia tego, czego Ty chcesz
33.Czy kontynuujesz prowadzenie sprzeczki mimo, że Twój rozmówca ma jej wyraźnie dosyć.
34.Czy często podejmujesz decyzje za inne osoby nie zwracając uwagi na ich zdanie.
35.Czy zdarza Ci się świadomie wprowadzać w błąd Twoich klientów bądź współpracowników.
36.Mam szereg złych nawyków, których nie jestem w stanie się pozbyć.
37.Często muszę robić cos czego tak naprawdę nie cierpię.
38.Zdarza mi się, że w myślach sam siebie obrzucam wyzwiskami i innymi mało przyjemnymi epitetami
39.Lubię czasem przypominać sobie własne sukcesy i myśleć osobie w samych superlatywach.
40.Niemal codzienni mam wyrzuty sumienia.