Moje Biasy

Czym są biasy lub błędy poznawcze?
Bias lub błąd poznawczy − ogólne określenie nieracjonalnego sposobu postrzegania rzeczywistości. U niemal każdego człowieka można zaobserwować wiele z nich. Wpływają one na sposób formułowania poglądów, podejmowania decyzji biznesowych i prowadzenia badań naukowych. Większość z nich jest szkodliwa, niektóre mogą prowadzić do katastrofalnych skutków.
1.Kiedy czuję się onieśmielony, wszyscy wydają mi się pewni siebie.
2.Jeśli widzę kogoś pierwszy raz i coś mnie od tej osoby odrzuca, przypisuję jej inne negatywne cechy.
3.Moim zdaniem zachowanie ludzi raczej wynika z tego, jacy są, a nie z tego, w jakiej sytuacji się znaleźli.
4.Jeśli znam kilka osób z danej grupy, to wiem, jak zachowuje się cała ta grupa.
5.Kiedy mam coś wybrać, raz wydaje mi się lepsza jedna możliwość, a raz druga.
6.Podejmując decyzje biorę pod uwagę zbyt mało informacji.
7.Gdy wybiorę jedną z dwóch atrakcyjnych rzeczy, przez jakiś czas czuję żal, że nie wybrałem drugiej.
8.Starając się zapamiętać najlepiej przypominam sobie informacje, które dotarły do mnie jako ostatnie, ale oceniając kogoś – najważniejsze są informacje, które dotarły do mnie jako pierwsze.
9.Kiedy zauważam, że moi znajomi jakiejś narodowości mają jakąś cechę, wnioskuję, że jest to cecha narodowa.
10.Jeśli na podstawie opisu jakiejś osoby myślę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta osoba jest inteligentna i małe prawdopodobieństwo, że jest ona studentem, to sądzę, że istnieje średnie prawdopodobieństwo, że ta osoba jest inteligentnym studentem.
11.Będąc dyrektorem byłbym pewniejszy swojej oceny przydatności do pracy kandydata na określone stanowisko po godzinnym wywiadzie z nim niż po zapoznaniu się z wieloma pisemnymi rekomendacjami.
12.Mam skłonność do odwdzięczania się osobom za prezenty lub przysługi, niezależnie od tego czy ich chciałem, czy nie.
13.Im więcej wysiłku w coś wkładam, tym trudniej mi z tego zrezygnować, nawet kiedy mnie to dużo kosztuje i jest nieopłacalne.
14.Trudniej wybaczam innym, niemoralne zachowania, ale łatwiej wybaczam, gdy ktoś czegoś nie potrafi.
15.Przypisuję własne nieaprobowane cechy lubianym i podobnym do mnie osobom.
16.Kiedy szukam przyczyny jakiegoś zachowania u ludzi, to tłumaczę je przyczyną, którą znam z innych, podobnych sytuacji i nie zajmuję się tym więcej.
17.Trudno jest mi określić, co wywołało moje uczucia i często mylę się w ocenie ich przyczyn.
18.Gdy kogoś źle traktuję uważam, że on na to zasługuje, bo jest gorszy ode mnie.
19.Moje decyzje często są przypadkowe, a później naginam rzeczywistość tak, by uzasadnić swój wybór.
20.Gdy zachowam się agresywnie wobec jakiejś osoby, zwiększa to ryzyko mojej ponownej agresji wobec tej samej osoby oraz wobec innych osób.
21.Uważam, że piękni fizycznie, przystojni ludzie są także piękni duchowo, a więc mądrzy i dobrzy.
22.Gdy muszę podjąć decyzję, największy wpływ mają na mnie informacje, które do mnie dotarły bezpośrednio przed podjęciem decyzji.
23.Gdy coś sobie cenię, wówczas na ogół przeceniam wartość i znaczenie tej rzeczy.
24.Przeceniam zalety grupy, do której należę.
25.Kiedy jakieś zjawisko mnie dotyczy, przeceniam jego powszechność, a gdy mnie nie dotyczy, nie doceniam jego powszechności.
26.Tłumaczę zachowanie innych ludzi typowymi przyczynami, np. zachowania niemoralne tłumaczę złymi intencjami.
27.Mniej wiarygodne osoby mają mniejsze szanse przekonać mnie do czegoś, gdy widzę je w mediach. Natomiast ich szanse rosną, gdy czytam ich wypowiedzi.

Test w trakcie budowy

W tym momencie nie możesz otrzymać wyników testu.