Skala Pozytywnego i Negatywnego Doświadczenia (SPIND)

Zastanów się proszę, co robiłeś/-aś i czego doświadczałeś/-aś w ciągu ostatnich 4 tygodni. Następnie zaznacz, jak często doświadczałeś/-aś każdego z następujących stanów i uczuć, korzystając z poniższej skali. Dla każdej pozycji wybierz cyfrę od 1 do 5 i zaznacz ją na arkuszu odpowiedzi.

© Copyright by Ed Diener and Robert Biswas-Diener, January 2009.

1.Pozytywnie
2.Negatywnie
3.Dobrze
4.Źle
5.Przyjemnie
6.Nieprzyjemnie
7.Szczęśliwy/-a
8.Smutny/-a
9.Przestraszony/-a
10.Radosny/-a
11.Rozgniewany/-a
12.Zadowolony/-a