Oksfordzki test szczęścia

Każdy z punktów testu zawiera zestaw trzech stwierdzeń dotyczących osobistego szczęścia. W każdym z punktów przeczytaj trzy stwierdzenia i wybierz jedno, które najlepiej oddaje twoje odczucia w poprzednim tygodniu, w tym w dniu dzisiejszym. Zakreśl literę „a”, „b” lub „c” przy każdym wybranym stwierdzeniu.

Rozwiązując ten test co jakiś czas (np. raz w miesiącu) będziesz miał/a okazję przyjrzeć się swoim postępom w systematycznej pracy nad szczęściem.
Poniżej znajdziesz 29 punktów, z których każdy zawiera po trzy stwierdzenia opisujące odczuwany poziom szczęścia. W każdym punkcie wybierz to stwierdzenie, które jest dla ciebie aktualnie najbliższe w odniesieniu do ostatniego tygodnia włącznie z dniem dzisiejszym.

1.Punkt
2.Punkt
3.Punkt
4.Punkt
5.Punkt
6.Punkt
7.Punkt
8.Punkt
9.Punkt
10.Punkt
11.Punkt
12.Punkt
13.Punkt
14.Punkt
15.Punkt
16.Punkt
17.Punkt
18.Punkt
19.Punkt
20.Punkt
21.Punkt
22.Punkt
23.Punkt
24.Punkt
25.Punkt
26.Punkt
27.Punkt
28.Punkt
29.Punkt