TEST THOMASA KILMANNA

Przypomnij sobie konkretną sytuację konfliktową ze swojej praktyki. Jak się wtedy zachowujesz?

Poniżej  znajdziesz pary zdań, opisujące różne reakcje w takich sytuacjach.

Z każdej pary wybierz zdanie, które lepiej określa typowe dla ciebie zachowanie. Może się zdarzyć, że żadna z podanych reakcji nie będzie do ciebie pasowała. W takim wypadku postaraj się wybrać to zdanie, które opisuje reakcję najbardziej zbliżoną do twojej.

Staraj się odpowiadać odruchowo. Nie zastanawiaj się długo nad odpowiedzią. Wówczas wyniki testu będą jak najbardziej wiarygodne.

 

1.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
2.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
3.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
4.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
5.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
6.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
7.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
8.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
9.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
10.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
11.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
12.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
13.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
14.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
15.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
16.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
17.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
18.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
19.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
20.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
21.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
22.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
23.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
24.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
25.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
26.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
27.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
28.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
29.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.
30.Wybierz tę wypowiedź, która najlepiej odzwierciedla twoje reakcje.