Registration is required for the workshops

Register by sending an email to our address: akademia@icas.pl or using the form below

How to use Zoom?

In order to comfortably use the Zoom, headphones with a microphone will be useful. If we use a laptop or phone, an additional headset will not be necessary.
 
 
Download the app: https://zoom.us/download
 
 
After downloading the program, install it by following the on-screen instructions. Then we will have to set up a free account that will allow us to log in to the videoconference. A moment later the program is ready to work.
In the main menu you will find options that allow you to create a new video meeting, join an existing one, schedule meetings for specific dates or share the screen with selected users. From the individual tabs of the main menu (at the top of the screen) you will find a chat, calendar and contact list.

 

Na warsztaty konieczna jest rejestracja

Zarejestruj się wysyłając email na nasz adres: akademia@icas.pl lub korzystając z poniższego formularza

Jak korzystać z Zooma?


Aby wygodnie korzystać z Zooma, przydadzą nam się słuchawki z mikrofonem. Jeśli korzystamy z laptopa lub telefonu, to dodatkowy headset nie będzie konieczny.


Pobierz aplikację: https://zoom.us/download


Po pobraniu programu należy go zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Następnie będziemy musieli założyć darmowe konto, które umożliwi nam logowanie się do wideokonferencji. Chwilę później program jest gotowy do pracy.
W głównym menu znajdziemy opcje pozwalające na stworzenie nowego wideo-spotkania, dołączenie do istniejącego, zaplanowanie spotkań na konkretne terminy lub udostępnienie ekranu wybranym użytkownikom. Z poszczególnym zakładkach menu głównego (na górze ekranu) znajdziemy czat, kalendarz i listę kontaktów.

Zobacz instrukcję